Търсене:    
Интернет      В сайта
                                                                                                                                                           


Водата играе съществена роля за поддържане живота на Земята. В последните десетилетия поради всеобщото замърсяване нарастват призивите за опазване на чистотата на водата. Въпреки подобряването и улесняването на достъпа до чиста питейна вода някои учени предполагат, че до 2025 година повече от половината от населението в света ще бъде предразположено към заболявания поради недостига на вода - положение, станало известно като водна криза.

    Флаш галерия

    Copyright © 2o13-2o14 Dimitar ®. All rights | Живот под водата